müzik eğitimiÖzdem Müzik, Ankara Müzik Eğitim Merkezi, sadece Müzik Eğitimi hizmetleri vermekte, %100 özgün fikirler geliştirmekte ve sizlere beklentilerinizin de ötesinde hizmet vermek için çalışmaktadır. Varlığımızın sebebi olan sizleri ticari meta olarak değil, kurumumuzun temel direklerinden varsaymaktayız. Zira devamlı gelişim ve yayılma ancak sizlerin bize olan güveni ile mümkün olacaktır.

Özdem Müzik Eğitim Merkezi, TC. Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlıdır. Tüm işlem ve prosedürlerimiz Bakanlık tarafından izlenmektedir. Gerek tesis yapılanmamız, gerekse Müzik eğitimi programımız bakımından tüm yasal zorunluluklarımızı, gereğininde ötesinde yerine getirmiş bulunmaktayız.

Kuruluşumuzdan bu yana bize göstermiş olduğunuz ilgi ve duyduğunuz güven sayesinde her geçen gün bir adım daha atmakta, ülkemizde kültür ve sanat faaliyetlerinde fayda sağlamakta ve bununla gurur duymaktayız.

Bizi seçtiğiniz için Teşekkür ederiz.

yan flüt kursuKurumumuzun teorik kapasitesi 1020 kişidir. Ancak elbette biz bu kapasiteyi tamamiyle kullanmamakta, müzik eğitimi verimliliği açısından optimum doluluk ilkelerine uymaktayız. Kurumumuzda tüm batı müziği enstrümanları ve batı müziği teorisine ait tüm eğitimleri verilmektedir.

Amacımız elbette sonuç itibariyle para kazanmak olsa da, eğitim işinin öncelikle toplumsal ve bireysel fayda sağlamak olduğunun bilincindeyiz ve bu noktada zarar etmek pahasına da olsa,”önce kalite, önce fayda” ilkesinden asla taviz vermemekteyiz.

Kurumsal yapımız içinde, yüksek denetim ilkeleri uygulanmaktadır. Hizmetimizin kalitesini en üst düzeyde tutmak için sizlerin bilgilerine daima değer vermekte ve sizi dinlemekteyiz. Gerek fiziksel olarak, gerekse elektronik ortamda her türlü eleştirinizi hassasiyetle dikkate alıyor, gerekli adımları derhal atıyoruz.

bateri dersi%100 öğrenci memnuniyeti ilkesinde çerçevesinde hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, memnuniyetiniz için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız.

Maliyet bizce, gider değil, fayda sebebidir. maliyetlere katlanmadan sonuç alınamayacağına ve her harcamanın fayda olarak geri döneceğine inanmaktayız. Bu nedenle Örneğin, kurumumuz tam donanımlı stüdyolarını, katlanılması zor bir maliyet olmasına karşın, sırf olumlu sonuçlarına inandığı için açmıştır.

Merkezimizde Sadece Müzik Eğitimi verilmektedir.

Müzik eğitimi hizmetlerimizin verildiği alanlar, stüdyolar, teori ve pratik derslikleri olarak 3 gruptur.
Teori dersliklerimizde müzik teorisi dersi, Şan, Solfej dersi, Müzik Okulları’na hazırlık dersi (Konservatuar, Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültesi Yetenek Sınavları) ve armoni dersleri verilmektedir. İnteraktif olarak verilen derslerimizde katılımcı eğitim esas alınmakta ve görsel eğitim araçları kullanılmaktadır. Elbette bu dersliklerde Piyano vb. temel enstrümanlar bulunmaktadır.

piyano kursuPratik dersliklerimizde ise uygulamalı dersler verilmektedir. Burada keman dersi , kontrbass dersi, yan flüt dersi, Saxofon dersi, Trombon dersi, Trompet dersi, Piyano dersi, Klavye – Org dersleri, elektro gitar dersi, bas gitar dersi, klasik gitar dersi ,akustik gitar ve pop gitar dersleri, Bateri dersi, Perküsyon kursu, uygulamalı olarak verilir.

Uygulama sınıflarımızda kullanılan ekipmanlar oldukça kaliteli ve yeterlidir.

3. ve son grup olan Stüdyolarımızda ise, orkestra çalışmaları, ritim grubu çalışmaları, Dj’ lik ve Stüdyo dersleri ve yine, Davul, Perküsyon dersleri yapılmaktadır

Kurumumuzda açık olan her dersin kürsü başkanı vardır ve bu dersler kürsü başkanları tarafından organize ve idare edilir. Kürsü başkanları mevzu bahis dersin akademik ünvanına sahip müzik akademisyenlerinden seçilmektedir.

İşimizde Uzmanız, olmak zorundayız

keman kursuÖzdem Müzik, müzik eğitimi uzmanıdır. Kuruluşumuz sadece “Müzik Öğretmek” misyonunu taşımaktadır. Ticari işletme zihniyeti ile, uzmanı olmadığımız diğer enstrümanların derlserini vermemekte, akademik zihniyete uygun biçimde kazancımızın büyük bir kısmını yapmakta olduğumuz işin gelişmesine ve mükemmelleşmesine adamaktayız. Ve uzmanı olmadığımız işleri kötü yaparak yüksek ticari kazanç ve sürüm elde etmektense, uzmanı olduğumuz işi iyi yaparak daha az sürüm ve daha az ticari kazanca karşılık, akademik prestij ve toplumsal fayda yaratmayı kendimize ilk amaç olarak belirlemiş bulunmkatayız.

Dersanemizde %100 müzik profesyonelliği hakimdir. Kurumumuzda sizlere %100 tam hizmet verebilmek için Müzik Eğitimi Araştırmaları birimi kurulmuştur. Bu birim bağımsız müzik araştırmaları yapmakta, çeşitli yayınlar ve tezler hazırlamaktadır. Ar-ge birimimiz sayesinde, müfredatımızı ve eğitim tekniklerimizi her geçen gün genişletmekte ve güçlendirmekteyiz.

Özdem Müzik tüm Türkiye’ ye kültür öğretmek vizyonuyla çalışır, pek çok sorunları olan ülkemizde en ufak gelişime sebep olmak bizi kazanacağımız tüm ticari gelirden daha mutlu edecektir.

perküsyon kursuMüfredatımız TC. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiş, beynelmilel programlar ve kurumumuzun özel olarak geliştirdiği özel programlardan oluşmaktadır. Elbette müfredatın sunumu da içeriği kadar önem taşıdığından, sunumumuzda da özel teknikler kullanmaktayız.İşletmecilik anlayışımız toplam kalite felsefesine dayalıdır. Katıldığınız program ne olursa olsun alacağınız müzik eğitimi’ nin her dakikası titizlikle takip edilmekte, en ufak aksiliğin dahi eğitim sürecine zarar vermesine izin vermemekteyiz.

Gerek personel yönetimi, gerek organizasyon ve programlamalarımız %100 elektronik ortamda gerçekleşmekte ve üst birimler tarafından kontrol edilmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse, Kurumumuz “Kurum” olduğunun bilincindedir ve bu çerçevede nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilmektedir.

Bizimle güvendesiniz, Çünkü bizim güvencemiz “SİZ”siniz. Sizlerin güvenliği bizim için her şeyden değerlidir. Memnuniyetiniz, memnuniyetimizdir.