Suzuki metodu ile keman eğitimi

Suzuki metodu ile keman eğitimi, bilinen en kolay keman dersi metodu dur. Gruplar halinde verilen eğitimler küçük yaştaki bireylere eğitim vermek için geliştirilmiş olup, günümüzde her yaş için uygulanmaktadır.

suzuki metodu ile keman eğitimiSuzuki metodu Dr Shinichi Suzuki tarafından yaratılmış ve bütün dünyada müzik eğitimcileri tarafından kabul görmüş, müzik öğretim yöntemidir. Suzuki, disiplin ve iyi birer kemancı yetiştirmek için verilen eğitim ile gelecekteki savaşları önleyebilecek, iyi bireylerden oluşan bir toplum yaratabileceğini düşünmüştü.
Bebekler doğdukları ilk günden itibaren ana dillerini öğrenmeye başlarlar. Dilin zorluk derecesi ne olursa olsun 1-2 yıl içersinde o dili öğrenirler. Dr. Suzuki bu metodu keman eğitimine uygulamış ve öğrencilerinin verdiği konserlerle başarısını kanıtlamıştır.

Suzuki metodunun öğretilmesinde özellikle şu noktalar çok önemlidir:

 • Gözden önce kulak
 • Motivasyon
 • Önceden öğrenilen şeylerin üzerine yeni şeyler koyarak, küçük adımlarla ilerlemek
 • Doğal hareket- performansa uygun bir vücut duruşu
 • Etkili ve rahat bir tekniğin sağladığı ritmik bir akış
 • Kendinden emin çalabilmek için eserlerin sürekli olarak tekrar edilmesi

Nota eğitimi çocuğun yaşına ve yeteneğine göre başlamalıdır. Nota eğitimi çocuğun müzikal duyarlılığı, çalma yeteneği ve hafızası geliştirildikten sonra verilmelidir. Çocuğun notayı okuyabilmesi çok önemlidir, ancak programın başlangıcında nota öğrenmeye zorlanmamalıdır. Ana dili yaklaşımında olduğu gibi çocuk çalmayı öğrendikten sonra nota okumaya geçmelidir. Unutmayın! Nota eğitimi çocuğa eserleri ezbere çalabilmesi için verilmelidir. Derslerde eserleri nota kullanmadan, ezbere çalabilmesi çocuğun hafızasını geliştirecek ve hızlı öğrenmesine neden olacaktır. Eğer çocuk eserleri nota ile çalarsa, gerçek yeteneğini tam anlamıyla gösteremeyecek ve hafızası gelişemeyecektir
Her çocuk müthiş bir öğrenme kapasitesi ile doğar. Dr.Suzuki ‘’yetenek’’kavramını çocuğun gelişme kapasitesi ve yatkınlığı olarak tanımlar. Normal gelişen her çocuk keman çalmayı da öğrenebilir, yeterki anne babalar çocuklarına olan inançlarını ve güvenlerini kaybetmesinler.

Çocuklar duyma yoluyla müziği daha kolay öğrenebilir ve hatırlama kapasitelerini geliştirebilirler. Bu yolla kendi yanlışlarını daha rahat düzeltebilirler. Sonuç olarak yazılı semboller yerine müziğin kendisine odaklanabilirler.
Suzuki yöntemi çocuklarla bire bir derslerin önemini vurgularken, haftada bir kez grup derslerinin de olmasından yanadır. Çocuklar birlikte oynamayı severler. Birbirlerini izleyerek de motive olurlar. Kendilerini yalnız hissetmez, güven duygusunu geliştirirler. Birbirlerini desteklemeyi ve duyarlı olmayı, dinleme alışkanlığı kazanarak sabırlı olmayı öğrenirler.

Suzuki yönteminin diğer kazanımları şöyle sıralanabilir:

 • En başta kendine güven duyma
 • Sanatı ve müziği takdir edebilme
 • Sosyal becerilerini geliştirme
 • Hatırlama kapasitesi
 • Problem çözme becerisi
 • Yarışmak yerine paylaşım
 • Kendini ifade yeteneği.
 • Zamanı kullanma

Bir enstrüman çalmak ilerde başka hedeflerin oluşmasında önemli bir adımdır. Eğitmenlerin ve anne babaların temel hedefi, solist müzisyen yetiştirmek değil, en başta çocuklara etik ve insani değerleri kazandırmaktır. Küçüklerin kalplerini müzikle doldurmak onların daha iyi bireyler olmasını sağlayacaktır.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on PinterestShare on LinkedInShare on StumbleUponBuffer this pageDigg thisShare on Tumblr